Lĩnh vực tiền điện tử và blockchain đang trải qua một sự bùng nổ lớn vào thời điểm hiện tại và các dự án để phát triển hơn nữa các ứng dụng của nó và khả năng tương thích đa ...

PhoenixDAO là một nền tảng phi tập trung tập trung vào cộng đồng được xây dựng để giới thiệu các tiêu chuẩn mới cho DAO. PhoenixDAO có lợi thế hơn các tổ chức phân tán dựa trên blockchain truyền thống bằng ...

EnglishVietnamese