Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu mới nhất của IMF thừa nhận rằng tiền điện tử có tiềm năng cải thiện hệ thống thanh toán toàn cầu. Tuy nhiên, họ lo lắng về mối quan tâm ngày càng tăng ...

Trong một bài đăng trên blog được xuất bản gần đây, hai nhà kinh tế làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã xác định ‘tiền điện tử’ và tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương ...