Bảo mật, mua và phát triển tài sản tiền điện tử của bạn bằng ví phần cứng phổ biến nhất thế giới. Ledger Nano S hỗ trợ  Bitcoin ,  Ethereum ,  XRP ,  Bitcoin Cash ,  EOS ,  Stellar  và nhiều hơn nữa… ...

Bảo mật, mua, trao đổi và phát triển tài sản tiền điện tử của bạn bằng ví phần cứng hỗ trợ Bluetooth mới của chúng tôi. Với tất cả tiền điện tử của bạn ở một nơi, bạn có toàn quyền ...