Nhận miễn phí 42 BTSL token từ dự án Bitsol

Hướng dẫn nhận 42 BTSL token từ Bitsol

Airdrop sẽ kết thúc vào ngày 30/09/2021 và bắt đầu phân phối sau khi đợt bán main sale kết thúc.

Bitcoin Solana là một dự án tự trị phi tập trung. được xây dựng cho cộng đồng người hâm mộ bitcoin trên toàn thế giới, với các phương pháp khai thác xanh (PoP) & (PoF).

BTSL (CEX) đã liệt kê FTX và Farming Pools trong SERUM & RAYDIUM Sau khi đợt bán token chính kết thúc.

BTSL (DEX) trong RAYDIUM có sẵn sau khi bán token chính, tất cả các khoản tiền 100% Thanh khoản được Thêm vào.

airdropola
Chào các bạn, mình là Airdrop OLA. Mình thích săn đón các kèo Airdrop kiếm tiền miễn phí uy tín và chất lượng. Visit twitter