Airdrop nhận thưởng NFT CALO từ sự kiện Calo NFTs

Hướng dẫn nhận thưởng NFT CALO từ sự kiện Calo NFTs

⚜Phần thưởng⚜

10 người chiến thắng được giới thiệu hàng đầu nhận được phần thưởng là 10 HỘP BLIND (Kiếm LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 3500 $ CALO / Giải thưởng

40 người chiến thắng được giới thiệu hàng đầu nhận được phần thưởng là 8 HỘP TRỨNG (Kiếm LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 2800 $ CALO / Giải thưởng

50 người chiến thắng được giới thiệu hàng đầu nhận được phần thưởng là 5 HỘP BLIND (Kiếm LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 1750 $ CALO / Giải thưởng

1000 người chiến thắng ngẫu nhiên ở cấp độ 1 sẽ nhận được phần thưởng là 3 HỘP BLIND (Kiếm LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 1050 $ CALO / Giải thưởng

1900 Người chiến thắng ngẫu nhiên ở cấp độ 2 nhận được phần thưởng là 1 HỘP BLIND (Kiếm LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị 350 $ CALO / Giải thưởng

⚜Nhiệm vụ⚜

Các thành viên phải tham gia Airdrop để tham gia các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi và nhận phần thưởng Airdrop

Các kênh sau đây được khuyến nghị:

Tham gia kênh điện tín toàn cầu của Calo

Tham gia nhóm Calo Global Telegram

Theo dõi Instagram của Calo

Thích Calo Facebook Fanpage

Theo dõi Calo Twitter

Đăng lại Calo trên Twitter

Nhận xét trên Telegram Group

Đăng ký kênh Youtube Calo

Gửi địa chỉ ví Binance (BEP-20)

AIRDROP DỰ ÁN “CALO“. DỰ ÁN ĐANG MỞ CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NHẬN NFT MIỄN PHÍ. MỞ BÁN TOKEN NGÀY 20/12/2021.

airdropola
Chào các bạn, mình là Airdrop OLA. Mình thích săn đón các kèo Airdrop kiếm tiền miễn phí uy tín và chất lượng. Visit twitter
EnglishVietnamese