Airdrop nhận miễn phí 1 triệu POU token từ dự án Poultry

Hướng dẫn nhận 1 triệu POU token từ Poultry

Ngày kết thúc airdrop: 14 tháng 11 năm 2021
Phân phối về ví: 14 ngày sau khi kết thúc bán trước. (TGE)

Phần thưởng Airdrop như sau:

  • 50 người chiến thắng chia sẻ 2.000.000.000.000 $ POU token, 40.000.000.000 $ POU ($ 200 USD  mỗi người).
  • 8.000 thành viên đầu tiên sẽ nhận được phần chia sẻ khoảng 8.000.000.000.000 $ POU ($ 5 USD mỗi người).

Poultry là gì?

Poultry là BSC dựa trên sự hỗ trợ của dự án trang trại gà thịt thực sự, một nửa lợi nhuận từ các trang trại sẽ được sử dụng cho chương trình mua lại và đốt. POU là mã thông báo trường hợp sử dụng cho phần thưởng Staking, NFT, Marketplace và Static.

Contract: 0x331a88ebf6134cc8ebebc40a7923c36e376935bb

Total Supply: 1,000,000,000,000,000 POU 

airdropola
Chào các bạn, mình là Airdrop OLA. Mình thích săn đón các kèo Airdrop kiếm tiền miễn phí uy tín và chất lượng. Visit twitter
EnglishVietnamese